Artikelen door Pieter van Gurp

Iwer Thor Lorenzen

Geboren op 8 januari 1895 te Harrislee (Flensburg, Duitsland) Tijdens de 1e wereldoorlog raakte hij in de Dolomiten bekend met anthroposophie. Nadat hij getrouwd was met Erna Kiewitz, kreeg het echtpaar 5 kinderen waarvan er 4 in de kindertijd stierven. Na zijn studie koos het voor het leraarschap. In augustus 1920 werd hij via rector […]

De Bij in de Kalevala

In dit Finse epos staat een stukje over een diepe betekenis van de bijen: Waar de bijen het woord/de logos vandaan halen tbv het spraakvermogen van de mens

Jarenlang zwermen

Na het jarenlang laten zwermen van de bijen is er iets nieuws opgetreden wat opmerkelijk is. Nadat een zwerm geschept is, zijn er altijd wat bijen die later weer op de plek terugkomen waar de zwerm hing. Dit trosje lost meestal snel op. De bijen vliegen namelijk terug naar de kast of korf waar ze […]

Bijen kunnen zonder manipulatie

Bij een van de weinige kasteelboerderijen die Nederland nog rijk is, is te zien hoe bijen zonder ingrijpen door imkers weten te overleven. In een noordelijke muur hebben bijen hun intrek genomen. De zon komt er nauwelijks, het is er vaak koud en in de lente beginnen de bijen veel later te vliegen dan de […]

Landbouw en Imme – Boer en Imker

In de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de biologisch-dynamische landbouw bestaat een historische scheiding tussen landbouw en imkers. Deze uit zich in een afzonderlijk jaarprogramma en eigen bijeenkomsten. In de vereniging bleek in het verre verleden geen plaats te zijn voor imkers; de reden daarvan is mij onbekend. Een BD-inkerwerkgroep was het gevolg. Deze desintegratie […]

De bij als huisdier

Vrijwel iedere honingbij die we zien behoort tot een volk op de bijenstand van een imker. De imker heeft de bijen het liefst zo dicht mogelijk bij huis om er vaak naar te kunnen kijken en zo de verzorging af te kunnen stemmen op wat hij ziet. Bovendien valt er veel te leren van het […]

De grote verhuizing

Voor veel mensen heeft het iets angstaanjagends: de bijenzwerm die je in de maanden mei en juni kunt tegenkomen. 10.000, 20.000 of meer bijen in een snel bewegende wolk – op weg naar een nieuwe behuizing. De zwermbehoefte is onderdeel van het bijenorganisme, maar voor veel imkers geldt dat je een slecht imker bent als […]

De Bijensteek

Als er door leken over bijen gesproken wordt, gaat het bijna altijd over de bijensteek. En omdat bijen kunnen steken, blijft menigeen op eerbiedige afstand. De eerbied is terecht, maar de angst kan minder worden als men meer kennis opdoet.

Bijen en vormkrachten

Door krachten worden zaken bij elkaar gehouden. Bijvoorbeeld: De zwaartekracht zorgt er voor dat de aarde bij elkaar blijft en kristallisatiekrachten zorgen er voor dat atomen samen een vaste stof worden. Trek en duwkrachten zorgen dat een bouwwerk blijft staan of een brug blijft liggen. Vandaaruit kunnen we naar het begrip levenskrachten kijken. Dat zijn […]