Regiobijeenkomsten

Twee keer per jaar komen de regiocoördinatoren en de werkgroep bij elkaar om te studeren en te overleggen. Wil je onderwerpen aandragen voor deze bijeenkomsten dan kun je dit doorgeven via regiobijeenkomst