Bijenplanten en bloemen

Bijen en bloemen horen bij elkaar. Zonder bloemen geen voedsel voor de bijen, zonder bijen (en andere insecten) geen bestuiving van bloemen. Het is voor bijen en andere insecten (en daarmee de hele voedselketen) van belang dat dit bloemen en planten betreft die zonder chemicaliën gekweekt zijn.

Bloembollen
Biologische bloembollen kun je verkrijgen via  www.bloembollenvoorbijen.nl

Zaden
Biologisch-dynamische of biologische zaden kun je verkrijgen via:

Vaste planten
Biologisch geteelde vaste planten zijn o.a. verkrijgbaar bij:

Weet je nog meer bedrijven (die op biologisch of biologisch-dynamische manier werken), mail dan naar BD-imkers