Organisatie

De BD-imkers zijn niet strak in bijvoorbeeld een vereniging georganiseerd, maar vormen op allerlei manieren met elkaar initiatieven om elkaar te inspireren en te verdiepen en zo te komen tot een wezenlijke omgang met de bijen in relatie tot mens en Aarde.
Zo zijn er veel gelegenheden waarvoor geïnteresseerde imkers bij elkaar komen:
Landelijk komt de BD-imkerwerkgroep regelmatig bij elkaar om onder meer de jaarlijkse Imkerdag te organiseren.
In den lande zijn er de regio’s, die meer of minder actief zaken als cursussen, kastenbouw of korven vlechten, studie(lees)groepen en zwermcoördinatie organiseren.
Vanuit de natuurvoedingsketen Odin is er de Odin-imkerij: bijenvolken op biologische en biologisch-dynamische bedrijven.