Bloeiend Landschap

Weet je nog hoe je vroeger tijdens het fietsen vaak insecten in je ogen kreeg of in je mond of dat de voorruit van de auto helemaal vol zat met dode insecten? Dat is helaas verleden tijd. Nou ja, niet dat het fijn was om zo’n insect in je oog te krijgen, maar de wereld zoemde en floot wel! Door het grote tekort aan insecten, hebben ook vele vogelsoorten het moeilijk. Het landschap dat we om ons heen zien, is een groene woestijn geworden. We hebben niet meer groen nodig, we hebben meer kleur nodig, zodat de aarde weer gaat zoemen; een bloeiend landschap!

Via onze Duitse zusterbeweging Mellifera zijn we geïnspireerd geraakt door hun inzet voor Netzwerk Blühende Landschaft. We hebben toestemming gekregen om een aantal pagina’s te vertalen en willen deze graag met jullie delen.

Inleiding: Netwerk Bloeiend Landschap

Bloeiend landschap?

Bijen, hommels, vlinders en aanverwanten zijn onvervangbaar. Als bloem-bestuivers zorgen zij voor de diversiteit van planten en dieren. Maar waar vinden deze insecten tegenwoordig nog hun voedsel? Op velden en weilanden, in de openbare ruimte en in tuinen zijn steeds minder bloemen te vinden.

Wij willen daar verandering in brengen; help mee!

Ons cultuurlandschap zal weer bloeien – ook voor ons mensen!

Taken

Het Netwerk Bloeiend Landschap stelt zich de volgende taken:

  • Overzicht maken van bestaande concepten om opnieuw in de bestaansvoorwaarden te voorzien van honingbijen, wilde bijen en alle andere nectar en stuifmeel zoekende insecten
  • In samenwerking met landbouwers, natuurbeschermers, adviseurs, consumenten, tuinders, imkers, wetenschappers en landschapsarchitecten nieuwe, insectvriendelijke beheers concepten ontwikkelen
  • Modelprojecten initiëren en subsidies daarvoor aanvragen
  • De dialoog met alle betrokken belangengroepen zoeken om een brede omzetting van geschikte concepten mogelijk te maken
  • Met politieke partijen en landbouwinstanties in gesprek gaan om de toekenning van landbouwsubsidies overeenkomstig te sturen
  • Het grote publiek sensibiliseren
  • Vormgeven aan een bloeiend landschap waarin mensen en dieren zich weer lekker kunnen voelen

Initiatiefnemer

Het “Netwerk Bloeiend Landschap” is één van de initiatieven van de BD-imkerbeweging ten behoeve van bijen, mensen en natuur. Deze informele vereniging ontwikkelt vanuit tientallen jaren ervaring met het BD-imkeren concepten voor imkeren uitgaande van de honingbijen zelf. In onderzoeks-projecten, publicaties en landelijke bijeenkomsten stellen de imkers zich actuele vragen omtrent het begeleiden van de honingbijen. Bovendien zorgen zij voor een politiek-maatschappelijk debat over de toekomst van het bijenhouden en duurzaam handelen. BD-imkers zijn een voorstander van het samenwerken met de Nederlandse imkerverenigingen en wetenschappelijke instituten ten behoeve van de honingbijen. De imkerbeweging heeft verschillende projecten voor de bijen (mede) geïnitieerd en vormgegeven, zoals imkercursussen waarbij uitgegaan wordt van de honingbijen zelf en de introductie in Nederland van chemievrij geteelde bloembollen door SKAL-gecertificeerde bloembollentelers.

Wij vragen u dit netwerk te steunen! Dan kunnen we nog veel meer voor bijen, mens en natuur in beweging brengen.

Lees hier verder:

Bloeiend Landschap boek