Cursussen

Het cursusseizoen loopt paralel met het bijenseizoen, namelijk vanaf medio maart tot en met september/oktober. Onderstaand de cursussen van het komend seizoen, ook als deze al gaande zijn.

Je kunt je bij de cursusleiders aanmelden voor de cursussen in 2023.
Ook kun je de agenda in de gaten houden voor ingelaste extra cursussen zoals introductiecursussen ‘biodynamisch imkeren’.
Met vragen over de cursussen kun je ons bereiken via: cursus@bdimkers.nl

Nederland 2023

Renkum (Gelderland)
Meesteropleiding tot bd-imkerdocent start 21 oktober 2023
Wil jij je als bd-imker verdiepen en je enthousiasme voor de imme overdragen aan anderen? Wil jij imkerdocent worden en nieuwe imkers begeleiden vanuit biologisch-dynamische uitgangspunten? Dan is deze meesteropleiding tot bd imkerdocent van de BD-imkerwerkgroep Nederland iets voor jou.

Doel
De belangstelling voor biologisch-dynamisch imkeren, imkeren vanuit het wezen van de bij, is de laatste jaren sterk gegroeid. Er is veel vraag naar cursussen en informatie over deze manier van imkeren. Nieuwe, goed opgeleide BD-imker-docenten zijn dan ook hard nodig.

Het “Imkeren uitgaande van het wezen van de bij” is iets wat voortdurend in ontwikkeling is. Er is geen gegeven methode of lesprogramma. Er is wel een individueel imkeren vanuit het wezen van de bij. In de opleiding versterk je jouw imkerschap door meer kennis over je eigen ontwikkeling en ervaring als BD imker en hoe je deze kunt inzetten om anderen te inspireren en te begeleiden. Tijdens de opleiding ontwikkel je je eigen individuele lesplan en de kwaliteiten en vaardigheden die je nodig hebt om jouw leerlingen een goede basis aan te reiken waarmee ze als imker kunnen beginnen.   

Inhoud van de opleiding
In de cursus komen didactiek, biologie en antroposofie samen. Jouw eigen, individuele imkeren naar het wezen van de bij is de basis. Uiteraard is er aandacht voor jouw kwaliteiten en vaardigheden als docent. En voor het doel, de opzet en de inhoud van je eigen lesaanbod. We belichten de bij vanuit antroposofisch perspectief en haar plaats in de kosmos. Daarnaast doe je actuele kennis op over bijen, de imme en de imkerij. Je leert hoe jij jouw cursisten kunt begeleiden, gebaseerd op gedegen basiskennis over bijen, uitgaande van het wezen van de bij en individuele vrijheid van de imker.

Een kleine greep uit de lesmodulen: anatomie, drachtgebied, bijengezondheid en bijenziektes, korfimkeren, werken met de dierenriem en de planeetinvloeden, elementenwezens rond het bijenvolk, stuifmeel en voedersap, jaarcyclus, waarnemingsoefeningen.

Kortom, een veelzijdige, inspirerende opleiding op een unieke bijenstand van Wim van Grasstek in Renkum. Je krijgt les van bevlogen en zeer ervaren docenten.

Opbouw van de opleiding
Om deze intensieve opleiding goed af te stemmen op de deelnemers, is er eerst een introductiedag op zaterdag 21 oktober 2023.
Van het najaar 2023 tot de prille lente 2024 zijn er lessen van verschillende docenten en geven de studenten een presentatie aan de groep, over een bijen-onderwerp naar keuze.
Tijdens het bijenseizoen 2024 loop je mee met een bestaande beginnerscursus, waaraan je ook een bijdrage levert.
Daarnaast maak je kennis met de praktijk van het korfimkeren. Aansluitend, in het najaar van 2024, is er weer een
korte serie lessen en presentaties.
De opleiding wordt afgerond met een gesprek tussen deelnemer en
docenten waarin de ontwikkeling en geschiktheid om bd-imkercursussen te geven wordt doorgesproken. Indien consensus over de geschiktheid bestaat, wordt de deelnemer opgenomen in de lijst van ‘aanbevolen bd-imkerdocenten’ die op de website geplaatst wordt.

Na afloop van de opleiding worden terugkomdagen georganiseerd om ervaringen uit te wisselen en (nieuwe) onderwerpen te verdiepen.

Voor wie
De opleiding is bestemd voor iedereen die zich wil ontwikkelen tot vakkundig BD-imkerdocent. Of je nu zelfstandig een hele basiscursus wilt gaan geven, een korte kennismakingscursus, workshops, een serie bijenlesjes voor kinderen of een praktijkbegeleidingstraject voor beginnende bd-imkers.

Daarnaast biedt de opleiding een unieke kans je eigen imkerschap te verdiepen en te verbreden.

Let wel, dit is een opleiding tot meester. Enkele jaren ervaring als imker, met meerdere bijenvolken is daarom een vereiste.

Verder vraagt de opleiding enige mate van zelfstudie en zelfreflectie.

Van de cursisten wordt daarbij ook een enige basiskennis van de antroposofie verwacht. Als je eerder de basiscursus en de gevorderdencursus hebt gevolgd, heb je deze basis. Specifieke kennis en vaardigheden kunnen, in overleg, gedurende de opleidingstijd worden verworven. Hierover kun je Albert Muller bellen (+31) 0655884435.

De lessen worden gegeven door heel ervaren bd-imkers en antroposofen die zich al jaren met bijen verbonden voelen, waaronder Albert Muller, Wim van Grasstek, Kim van de Berg, Jos Willemse, Carmencita de Ruiter, Theo Georgiades, Edwina Brinckmann-Rouffaer, Hildelien Verkuyl, Jan Weijsenfeld, Jan Saal. Wim van Grasstek is tevens inspirator en procesbewaker. Studieleider en kerndocent is Albert Muller. Hij is ook mentor en procesbegeleider van de groep, in samenwerking met de BD-imkerwerkgroep.

Praktische informatie
Data: 12 zaterdagen in 2023 en 2024 (excl. stagedagen, korfimkerij en eindgesprek).
De lesdag begint om 9.15 uur en eindigt om 16.45 uur.
2023: 4 nov., 18 nov.
2024: 13 jan., 27 jan. 10 feb., 2 mrt., 16 maart, 21 sep., 5 okt.
Reservedata in 2025: 1 jan., 25 jan., 8 feb., 1 mrt.

Prijs 650,- (excl. Introductiedag; incl. soep). In overleg ook in delen te voldoen.

Maak het bedrag voorafgaand aan de cursus over naar bankrekening NL 38 TRIO 0320 166 090 t.n.v. BD-imkers, Onder vermelding van je naam en ‘Meesteropleiding BD-imkers 2023-24’
En stuur een mail aan albert.bijenraat-d@outlook.com

Locaties: Renkum: Kortenburg, lesgebouw IJsbaan Vooruit en voor korfimkeren de nabijgelegen bijenstal van Wim van Grasstek

Uitgebreide informatie en introductiedag
Voel je: dit is mij op het lijf geschreven? Of lijkt het je wel wat, maar heb je nog vragen of wil je graag met iemand overleggen? Bel gerust met Albert Muller, studieleider van de Meesteropleiding tot bd-imkerdocent, op (+31) 0655884435

Je bent welkom op de introductiedag op zaterdag 21 oktober 2023. Deze dag is speciaal bedoeld voor serieuze gegadigden van de opleiding, om de cursus goed af te kunnen stemmen op de cursisten.

Op de introductiedag kun je al je vragen stellen, je ontmoet docenten en (mogelijke) medecursisten en je proeft alvast de sfeer. Zowel docenten als (mogelijke) deelnemers bespreken hun verwachtingen en wisselen ideeën uit over de opleiding. Na afloop van deze dag weet je wat je van opleiding kunt verwachten. De docenten kunnen op basis van deze bijeenkomst hun inhoudelijke bijdrage ook beter op de deelnemers afstemmen.

De kosten voor deelname aan deze dag bedragen € 25,- (zonder lunch) en € 35,- (met lunch, soep en broodjes) vooraf te voldoen op bankrekening NL 38 TRIO 0320 166 090 t.n.v. BD-imkers onder vermelding van de naam en ‘Introductiedag Meesteropleiding’ en stuur een mail aan albert.bijenraat-d@outlook.com

Renkum (Gelderland)
Uitgebreide Basiscursus BD-imkeren in 2023 (reeds gestart)
Al bijna 30 jaar wordt de “cursus BD-imkeren” gegeven, ooit opgezet en inhoud gegeven door Sieb Fontein en Albert Muller.
Deze basis cursus is geschikt voor beginnende en gevorderde imkers die vanuit het oogpunt vanuit “het wezen van de imme” willen imkeren.
De cursus is nooit hetzelfde en er wordt veel informatie gegeven. Dit is een van de redenen waarom vele imkers de cursus meerdere keren willen volgen, zelfs in opeenvolgende jaren.

De cursus is ook zeer geschikt als een gedegen aanvulling op/uitbreiding van de vele kortere introductie-/ omschakelingscursussen die in bijna alle regio’s worden gegeven. Ook gevorderde reguliere imkers en bijenteeltdocenten doen regelmatig met de cursus mee.

In totaal zijn er een 7-tal zaterdagbijeenkomsten met theorie- en praktijkmodules die het bijenseizoen volgen. Zeven docenten verzorgen in 2023 deze uitgebreide cursus. 
Data:  1 april, 29 april, 13 mei, 10 juni, 24 juni, 26 augustus, 16 september 2023.  MEer informatie en aanmelden bij Albert Muller, cursus@bdimkers.nl

Wittelte (Drenthe)
Introductie- en omschakel cursus Bijenteelt 2023 op Bio-Dynamische Grondslag (reeds gestart)

In deze cursus op biologisch dynamische grondslag staat het wezen van het bijenvolk centraal.
Een bijenvolk en haar omgeving, wordt ook de imme genoemd. Een bijenvolk wordt door ons beschouwd als één dier, gevormd door de afzonderlijke bijen. Uitgaande van de imme leer jij o.a. te kijken naar en te leren zien: Wat gebeurt er in en rondom een bijenvolk?  Wat is de behoefte van de imme? Met de verworven inzichten leer je praktisch werken met en in je eigen bijenvolk.

Deze cursus is bedoeld voor beginnende imkers die kort geleden zijn begonnen of willen beginnen. Maar imkers die geïnteresseerd zijn in ‘bijen waardig imkeren’ of daarop over willen gaan zijn eveneens van harte welkom. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel.

Cursusdata en tijden : Theorie: 
Theorie: 4 woensdagavonden van 18.00 tot 22.00 uur: 15 maart, 29 maart, 12 april,
19 april (gedeeltelijk praktijk).
Praktijk: 4 woensdagavonden van 18.00 tot 22.00 uur: 10 of 18 mei, 7 juni,  5 juli, 6 sept.

Docent Albert Muller verzorgt inhoudelijk deze cursus. 
Voor meer informatie over deze cursus:  of telefonisch bij coördinator Gabe Bosma, tel 06 40 70 87 84. Heb je (nog) vragen dan kan dat ook bij Gabe of via de mail  bd.imkers.noordnederland@gmail.com

Middenbeemster (Noord-Holland)
BD imkercursus in 2 delen : theorie (winter) en praktijk (zomer)
In Middenbeemster wordt er in de wintermaanden een theoriecursus gegeven en in de zomermaanden een praktijkcursus.

In deze cursus komen alle aspecten van het biologisch-dynamische imkeren in de Einraumbeute of natuurbouwkast aan de orde, maar ook de basiskennis van het imkeren.
De cursus is geschikt voor beginnende imkers maar ook voor bijenhouders die de BD-methode willen leren kennen.

In 7 lessen een theorie bijencursus “Zorg voor de bij” in Midden-beemster.
Bijen houden volgens de natuur en aard van het bijenvolk.
Veel informatie, antwoord op al je vragen.
Op termijn:
Genieten van je (eigen) bijenvolk.
Beleef! ruik de geur zie de activiteiten van je volk en verklaar je waarnemingen.
De ziekten en plagen van bijen, wat je wel en niet kan doen.
Speciale aandacht voor de Varoamijt en de nabije toekomstige plagen.
Diverse bijenbehuizingen: wat is een ideale kast?
Kan ik bij mij thuis een volkje houden?

Deze cursus laat zich goed combineren met de praktijkcursus die aankomend voorjaar begint.

De cursus wordt altijd op vrijdagmiddag en vrijdagavond gehouden :
Je kunt kiezen voor de middag 16.00-18.00 uur of de avondles 19.00 – 21.00 uur.
Lesdagen : 22-9-2023, 20-10-2023, 03-11-2023, 24-11-2023, 19-1-2024, 2-2-2024, 16-2-2024

Inschrijven via deze link

Hartelijke groeten,  Arnoud Sap en Albert Muller.
Zie ook dit filmpje op YouTube
Informatie bij Arnoud Sap, 06 15024376

Amsterdam (Noord-Holland)
Introductiecursus Bijen bestuiven in maart 2023

Basiscursus over bijen, bestuivende insecten en (stads) imkeren. 3 avonden op 9, 16 en 23 maart 2023 (Nederlandstalig), 8,15en 22 maart 2023 (Engelstalig)
Meer informatie: Geert Van Kerckhove,https://wellbeeing.org/nl/cursussen

Amsterdam (Noord-Holland)
Praktische training Natuurlijk imkeren voor beginners  (reeds gestart)

Cursus gebaseerd op uitgangspunten van BD imkeren en toegepast op zo natuurljk mogelijk houden van bijen (in de stad). 13 bijeenkomsten van 2 uur. Start voorjaar 2023. Meer informatie: Geert Van Kerckhove https://wellbeeing.org/nl/trainingen

Schipluiden (Zuid-Holland)
Basiscursus BD imkeren start 1 april 2023

Cursus op 6 zaterdagen, gegeven door Jos Willemse in samenwerking met Honeyhighway. De cursus vindt plaats op de levende buitenplaats van Op Hodenpijl. Start 1 april 2023. Voor informatie en aanmelden: www.honeyhighway.nl

Driebergen (Utrecht)
Basiscursus BD imkeren start 11 februari 2023

Cursus op 6 zaterdagen, gegeven door Jos Willemse, in samenwerking met de Kraaybeekerhof.
In deze cursus staat de vraag centraal: Wie is de Bij? Wat voor een bijenhoeder wil ik zijn? Data: 11 februari, 11 maart, 15 april, 13 mei, 10 juni & 8 juli
Meer informatie en aanmelden: www.kraaybeekerhof.nl

Driebergen (Utrecht)
Intense Imkerdag op 14 januari 2023 

In één dag krijg je een idee van de belangrijkste kenmerken van de BD-imkerpraktijk en daarbij horende achtergronden, door Jos Willemse e.a. Meer informatie www.kraaybeekerhof.nl

Vlaanderen

De regio Vlaanderen organiseert jaarlijks een cursus bio-dynamisch imkeren. Deze gaat over 10 zaterdagen en bestaat zowel uit theorie- als praktijklessen. Voor informatie kun je een e-mail sturen naar dirk1.cools@skynet.be