Cursussen

Het cursusseizoen loopt paralel met het bijenseizoen, namelijk vanaf medio maart tot en met september/oktober. Onderstaand de cursussen van het komend seizoen, ook als deze al gaande zijn.

Je kunt je bij de cursusleiders aanmelden voor de cursussen in 2023.
Ook kun je de agenda in de gaten houden voor ingelaste extra cursussen zoals introductiecursussen ‘biodynamisch imkeren’.
Met vragen over de cursussen kun je ons bereiken via: cursus@bdimkers.nl

Nederland 2023

Renkum (Gelderland)
Uitgebreide Basiscursus BD-imkeren in 2023 
Al bijna 30 jaar wordt de “cursus BD-imkeren” gegeven, ooit opgezet en inhoud gegeven door Sieb Fontein en Albert Muller.
Deze basis cursus is geschikt voor beginnende en gevorderde imkers die vanuit het oogpunt vanuit “het wezen van de imme” willen imkeren.
De cursus is nooit hetzelfde en er wordt veel informatie gegeven. Dit is een van de redenen waarom vele imkers de cursus meerdere keren willen volgen, zelfs in opeenvolgende jaren.

De cursus is ook zeer geschikt als een gedegen aanvulling op/uitbreiding van de vele kortere introductie-/ omschakelingscursussen die in bijna alle regio’s worden gegeven. Ook gevorderde reguliere imkers en bijenteeltdocenten doen regelmatig met de cursus mee.

In totaal zijn er een 7-tal zaterdagbijeenkomsten met theorie- en praktijkmodules die het bijenseizoen volgen. Zeven docenten verzorgen in 2023 deze uitgebreide cursus. 
Data:  1 april, 29 april, 13 mei, 10 juni, 24 juni, 26 augustus, 16 september 2023.  MEer informatie en aanmelden bij Albert Muller, cursus@bdimkers.nl

Renkum (Gelderland)
BD Meesteropleiding start 21 oktober 2023

Intensieve en inspirerende opleiding tot BD imker docent. Zaterdag 21 oktober, 4 november, 18 november 2023, 13 januari, 27 januari, 10 februari, 2 maart, 16 maart, 21 september,
5 oktober, 26 oktober, 9 november en 23 november 2024. Meer informatie en aanmelden: albert.bijenraat-d@outlook.com

Wittelte (Drenthe)
Introductie- en omschakel cursus Bijenteelt 2023 op Bio-Dynamische Grondslag 

In deze cursus op biologisch dynamische grondslag staat het wezen van het bijenvolk centraal.
Een bijenvolk en haar omgeving, wordt ook de imme genoemd. Een bijenvolk wordt door ons beschouwd als één dier, gevormd door de afzonderlijke bijen. Uitgaande van de imme leer jij o.a. te kijken naar en te leren zien: Wat gebeurt er in en rondom een bijenvolk?  Wat is de behoefte van de imme? Met de verworven inzichten leer je praktisch werken met en in je eigen bijenvolk.

Deze cursus is bedoeld voor beginnende imkers die kort geleden zijn begonnen of willen beginnen. Maar imkers die geïnteresseerd zijn in ‘bijen waardig imkeren’ of daarop over willen gaan zijn eveneens van harte welkom. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel.

Cursusdata en tijden : Theorie: 
Theorie: 4 woensdagavonden van 18.00 tot 22.00 uur: 15 maart, 29 maart, 12 april,
19 april (gedeeltelijk praktijk).
Praktijk: 4 woensdagavonden van 18.00 tot 22.00 uur: 10 of 18 mei, 7 juni,  5 juli, 6 sept.

Docent Albert Muller verzorgt inhoudelijk deze cursus. 
Voor meer informatie over deze cursus:  of telefonisch bij coördinator Gabe Bosma, tel 06 40 70 87 84. Heb je (nog) vragen dan kan dat ook bij Gabe of via de mail  bd.imkers.noordnederland@gmail.com

Middenbeemster (Noord-Holland)
BD imkercursus in 2 delen : theorie (winter) en praktijk (zomer
In Middenbeemster wordt er in de wintermaanden een theoriecursus gegeven en in de zomermaanden een praktijkcursus.

In deze cursus komen alle aspecten van het biologisch-dynamische imkeren in de Einraumbeute of natuurbouwkast aan de orde, maar ook de basiskennis van het imkeren.
De cursus is geschikt voor beginnende imkers maar ook voor bijenhouders die de BD-methode willen leren kennen.

De cursus wordt altijd op vrijdagmiddag van (16.00 tot 18.00 uur)  en vrijdagavond  van 19.00 tot 21.00 uur gehouden. Je kunt kiezen voor de middag of de avondles
Theoriecursus: 16-09-2022, 7-10-2022, 28-10-2022, 11-11-2022, 25-11-2022, 9-12-2022, 16-12-2022. De praktijkcursus start in maart 2023.

Tot ziens bij de lessen in Middenbeemster,
Arnoud Sap en Albert Muller
Zie ook dit filmpje op YouTube
Informatie en aanmelden bij Arnoud Sap, 06 15024376

Amsterdam (Noord-Holland)
Introductiecursus Bijen bestuiven in maart 2023

Basiscursus over bijen, bestuivende insecten en (stads) imkeren. 3 avonden op 9, 16 en 23 maart 2023 (Nederlandstalig), 8,15en 22 maart 2023 (Engelstalig)
Meer informatie: Geert Van Kerckhove,https://wellbeeing.org/nl/cursussen

Amsterdam (Noord-Holland)
Praktische training Natuurlijk imkeren voor beginners 

Cursus gebaseerd op uitgangspunten van BD imkeren en toegepast op zo natuurljk mogelijk houden van bijen (in de stad). 13 bijeenkomsten van 2 uur. Start voorjaar 2023. Meer informatie: Geert Van Kerckhove https://wellbeeing.org/nl/trainingen

Schipluiden (Zuid-Holland)
Basiscursus BD imkeren start 1 april 2023

Cursus op 6 zaterdagen, gegeven door Jos Willemse in samenwerking met Honeyhighway. De cursus vindt plaats op de levende buitenplaats van Op Hodenpijl. Start 1 april 2023. Voor informatie en aanmelden: www.honeyhighway.nl

Driebergen (Utrecht)
Basiscursus BD imkeren start 11 februari 2023

Cursus op 6 zaterdagen, gegeven door Jos Willemse, in samenwerking met de Kraaybeekerhof.
In deze cursus staat de vraag centraal: Wie is de Bij? Wat voor een bijenhoeder wil ik zijn? Data: 11 februari, 11 maart, 15 april, 13 mei, 10 juni & 8 juli
Meer informatie en aanmelden: www.kraaybeekerhof.nl

Driebergen (Utrecht)
Intense Imkerdag op 14 januari 2023 

In één dag krijg je een idee van de belangrijkste kenmerken van de BD-imkerpraktijk en daarbij horende achtergronden, door Jos Willemse e.a. Meer informatie www.kraaybeekerhof.nl

Vlaanderen

De regio Vlaanderen organiseert jaarlijks een cursus bio-dynamisch imkeren. Deze gaat over 10 zaterdagen en bestaat zowel uit theorie- als praktijklessen. Voor informatie kun je een e-mail sturen naar dirk1.cools@skynet.be