Cursussen

Het cursusseizoen loopt paralel met het bijenseizoen, namelijk vanaf medio maart tot en met september/oktober. Onderstaand de cursussen van het komend seizoen, ook als deze al gaande zijn.

Je kunt je bij de cursusleiders aanmelden voor de cursussen in 2023.
Ook kun je de agenda in de gaten houden voor ingelaste extra cursussen zoals introductiecursussen ‘biodynamisch imkeren’.
Met vragen over de cursussen kun je ons bereiken via: cursus@bdimkers.nl

Nederland 2024

Renkum (Gelderland)
Uitgebreide Basiscursus BD-imkeren in 2024 
Al bijna 30 jaar wordt de “cursus BD-imkeren” gegeven, ooit opgezet en inhoud gegeven door Sieb Fontein en Albert Muller.
Deze basis cursus is geschikt voor beginnende en gevorderde imkers die vanuit het oogpunt vanuit “het wezen van de imme” willen imkeren.
De cursus is nooit hetzelfde en er wordt veel informatie gegeven. Dit is een van de redenen waarom vele imkers de cursus meerdere keren willen volgen, zelfs in opeenvolgende jaren.

De cursus is ook zeer geschikt als een gedegen aanvulling op/uitbreiding van de vele kortere introductie-/ omschakelingscursussen die in bijna alle regio’s worden gegeven. Ook gevorderde reguliere imkers en bijenteeltdocenten doen regelmatig met de cursus mee.

In totaal zijn er een 7-tal zaterdagbijeenkomsten met theorie- en praktijkmodules die het bijenseizoen volgen. Zeven docenten verzorgen in 2024 deze uitgebreide cursus. 
Data:  23 maart, 13 april, 11 mei, 21 juni, 6 juli, 24 augustus, 14 september 2024.  Meer informatie en aanmelden bij Albert Muller, cursus@bdimkers.nl

Wittelte (Drenthe)
Introductie- en omschakel cursus Bijenteelt 2024 op Bio-Dynamische Grondslag in Noord Nederland te Wittelte.

Ons doel: In deze cursus op biologisch dynamische grondslag staat het wezen van het bijenvolk centraal. Een bijenvolk en haar omgeving, wordt ook de imme genoemd. Een bijenvolk wordt door ons beschouwd als één dier, gevormd door de afzonderlijke bijen. Uitgaande van de imme leer jij te kijken naar en te leren zien:
-Wat gebeurt er in en rondom een bijenvolk? –  In de verschijningsvormen van ‘wat bijen doen’, – – Wat de behoefte is van de imme?
Met de verworven inzichten leer je praktisch werken met en in je eigen bijenvolk.
Voor wie? Deze cursus is bedoeld voor beginnende imkers die kort geleden zijn begonnen of willen beginnen.
Maar imkers die geïnteresseerd zijn in ‘bijen waardig imkeren’ of daarop over willen gaan zijn eveneens van harte welkom. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel.

Cursusdata en tijden
Theorie: 4 woensdagavonden waarin de theoretische achtergrond wordt besproken en uitgewerkt.
Van 18.00 tot 22.00 uur.
Cursusavond I: 13 maart
Cursusavond II: 20 maart
Cursusavond III: 10 april
Cursusavond IV: 24 april (gedeeltelijk praktijk).
Praktijk: 4 woensdagavonden waar we op de stand van de cursusplaats praktisch met bijen gaan
werken. Van 18.00 tot 22.00 uur.
Cursusavond V: 08 mei,
Cursusavond VI: 05 juni,
Cursusavond VII: 03 juli,
Cursusavond VIII: 04 september. Na praktisch werk volgt nog een theoretische achtergrond.

Docent Albert Muller verzorgt inhoudelijk deze cursus. Albert is internationaal docent BD-imkeren en al meerdere decennia verbonden aan de landelijke BD-imkerwerkgroep en aan Imkerei Fischermühle, de Duitse zustervereniging. Hij heeft een brede en verdiepende kennis en ervaring van bijenteelt en kent de in- en outs van zowel regulier als biodynamisch.
Cursusplaats: Wittelterweg 17, 7986 PL Wittelte (Bert Cornelissen en Manon Pijnappel hebben een zorginitiatief, waarin 24/7 zorg wordt verleend).
Cursuskosten: De cursuskosten bedragen € 330,–(inclusief vegetarische soep, koffie/thee). Jouw opgave is definitief met overmaking van bovenstaand bedrag op IBAN: NL26 TRIO 0781 5352 63 t.n.v. GJ Bosma te Groningen o.v.v. cursus BD-imkeren 2024
Opgave: bij voorkeur via de mail: bd.imkers.noordnederland@gmail.com, eventueel telefonisch bij coördinator Gabe Bosma, tel 06 40 70 87 84. Heb je (nog) vragen dan kan dat bij Gabe of via de mail.

Middenbeemster (Noord-Holland)
BD imkercursus in 2 delen : theorie (winter) en praktijk (zomer)
In Middenbeemster wordt er in de wintermaanden een theoriecursus gegeven en in de zomermaanden een praktijkcursus.

In deze cursus komen alle aspecten van het biologisch-dynamische imkeren in de Einraumbeute of natuurbouwkast aan de orde, maar ook de basiskennis van het imkeren.
De cursus is geschikt voor beginnende imkers maar ook voor bijenhouders die de BD-methode willen leren kennen.

In 7 lessen een theorie bijencursus “Zorg voor de bij” in Midden-beemster.
Bijen houden volgens de natuur en aard van het bijenvolk.
Veel informatie, antwoord op al je vragen.
Op termijn:
Genieten van je (eigen) bijenvolk.
Beleef! ruik de geur zie de activiteiten van je volk en verklaar je waarnemingen.
De ziekten en plagen van bijen, wat je wel en niet kan doen.
Speciale aandacht voor de Varoamijt en de nabije toekomstige plagen.
Diverse bijenbehuizingen: wat is een ideale kast?
Kan ik bij mij thuis een volkje houden?

Deze cursus laat zich goed combineren met de praktijkcursus die aankomend voorjaar begint.

De cursus wordt altijd op vrijdagmiddag en vrijdagavond gehouden :
Je kunt kiezen voor de middag 16.00-18.00 uur of de avondles 19.00 – 21.00 uur.
Lesdagen : 22-9-2023, 20-10-2023, 03-11-2023, 24-11-2023, 19-1-2024, 2-2-2024, 16-2-2024

Inschrijven via deze link

Hartelijke groeten,  Arnoud Sap en Albert Muller.
Zie ook dit filmpje op YouTube
Informatie bij Arnoud Sap, 06 15024376

Dronten, Warmonderhof (Flevoland)
Basiscursus BD imkeren start 15 maart 2024

Leer in 6 dagen de basis van het biodynamisch imkeren. Deze cursus start op 15 maart 2024 op  en wordt gegeven door Odin imker Jos Willemse. Aanmelden kan via de site van Warmonderhof.

Schipluiden (Zuid-Holland)
Basiscursus BD imkeren start 9 maart 2024

Cursus op 6 zaterdagen, gegeven door Jos Willemse in samenwerking met Honeyhighway. De cursus vindt plaats op de levende buitenplaats van Op Hodenpijl. Data: 9 maart, 6 april, 4 mei, 25 mei, 8 juni, 29 juni.Voor informatie en aanmelden: www.honeyhighway.nl

Driebergen (Utrecht)
Biodynamische imkercursus start 2 maart 2024

Cursus op 6 zaterdagen, gegeven door Jos Willemse, in samenwerking met de Kraaybeekerhof.
In deze cursus staat de vraag centraal: Wie is de Bij? Wat voor een bijenhoeder wil ik zijn? Data: 2 maart, 23 maart, 20 april, 18 mei, 1 juni & 22 juni 2024
Meer informatie en aanmelden: www.kraaybeekerhof.nl

Driebergen (Utrecht)
Intense Imkerdag op 20 januari 2024

In één dag krijg je een idee van de belangrijkste kenmerken van de BD-imkerpraktijk en daarbij horende achtergronden, door Jos Willemse e.a. Meer informatie www.kraaybeekerhof.nl

Amsterdam (Noord-Holland)
Introductiecursus Bijen bestuiven in maart 2023

Basiscursus over bijen, bestuivende insecten en (stads) imkeren. 3 avonden op 9, 16 en 23 maart 2023 (Nederlandstalig), 8,15en 22 maart 2023 (Engelstalig)
Meer informatie: Geert Van Kerckhove,https://wellbeeing.org/nl/cursussen

Amsterdam (Noord-Holland)
Praktische training Natuurlijk imkeren voor beginners  (reeds gestart)

Cursus gebaseerd op uitgangspunten van BD imkeren en toegepast op zo natuurljk mogelijk houden van bijen (in de stad). 13 bijeenkomsten van 2 uur. Start voorjaar 2023. Meer informatie: Geert Van Kerckhove https://wellbeeing.org/nl/trainingen

Vlaanderen 2024

De werkgroep bio-dynamisch imkeren Vlaanderen organiseert:

EEN CURSUS BIO-DYNAMISCH IMKEREN

Begin februari 2024 starten we met onze elfde jaarlijkse cursus bio-dynamisch imkeren. De cursus is zowel voor beginnende als voor meer ervaren imkers de moeite waard. Zeven lesgevers behandelen de basiskennis imkeren, met als leidraad het advies van Rudolf Steiner.
De cursus is bedoeld voor mensen die overwegen om bijen te houden op een manier die past bij het wezen van de bij. Meer informatie over onze werkwijze: www.bdimkers.be .
De cursus wordt steeds op een zaterdag gegeven en bestaat uit 9 dagen, waarvan 4 praktijkdagen.
Alle aspecten en handelingen van het bijenhouden komen dus aan bod, zoals:
waarnemen aan het vlieggat – ontwikkeling van het bijenvolk – groei, voortplanting, zwermen – kenmerken van het bijenvolk – gedrag – drachtplanten – bijenziekten – het inwinteren – gebruik van bijenproducten (honing slingeren, propoliszalf maken, enz.).

De plaats en data zijn:

Theoriedagen: Centrum Molenmoes, Klein Vlasselaar 14, 3111  Wezemaal
3 februari, 24 februari, 16 maart …….. 7 september, 12 oktober 2024
Start cursus 10u, einde 16u.
Praktijkdagen: locatie meerdere plaatsen: Haasdonk, Boechout-Vremde en Hoeilaart.
20 april, 4 mei, 1 juni en 22 juni 2024
Start cursus 11u, einde 15u30.

Informatie en aanmeldingen (tot 28/01/2024) via e-mail : vlaamse-bd-imkers@hotmail.be
Geen e-mail? Bel dan naar Dirk Cools: GSM: 0474 077 621 of  Roger Wynants: GSM: 0479 069 985

De cursus kost € 190. Tweede persoon uit eenzelfde gezin kan deelnemen aan halve prijs.
Rekening:  Vlaamse BD Imkerwerkgroep:     BE69 5230 8042 3078   met vermelding:
BD imkercursus 2024, naam, adres en emailadres (zodat we uw inschrijving kunnen bevestigen). U ontvangt ook een uitgebreid programma.

Het aantal deelnemers is beperkt, het is dus belangrijk om op tijd in te schrijven.
Uw inschrijving is definitief na storting van minimaal € 70. Het resterend bedrag stort u vóór de aanvang van de cursus (over betalingsmodaliteiten kan gepraat worden).
Warme en koude dranken verkrijgbaar, lunchpakket meebrengen.

De regio Vlaanderen organiseert jaarlijks een cursus bio-dynamisch imkeren. Deze gaat over 10 zaterdagen en bestaat zowel uit theorie- als praktijklessen. Voor informatie kun je een e-mail sturen naar dirk1.cools@skynet.be