Cursussen

Het cursusseizoen loopt paralel met het bijenseizoen, namelijk vanaf medio maart tot en met september/oktober. Onderstaand de cursussen van het komend seizoen, ook als deze al gaande zijn.

Je kunt je bij de cursusleiders aanmelden voor de cursussen in 2021.
Ook kun je de agenda in de gaten houden voor ingelaste extra cursussen zoals introductiecursussen ‘biodynamisch imkeren’.
Met vragen over de cursussen kun je ons bereiken via: cursus@bdimkers.nl

Nederland 2021

Uitgebreide basiscursus BD-imkeren in 2021 in Nederland te Renkum

Al bijna 30 jaar wordt de “cursus BD-imkeren” gegeven, ooit opgezet en inhoud gegeven door Sieb Fontein en Albert Muller. De cursus is geschikt voor beginners die vanuit het oogpunt vanuit “het wezen van de imme” willen imkeren. De cursus is nooit hetzelfde en er wordt veel informatie gegeven. Dit is een van de redenen waarom vele imkers de cursus meerdere keren willen volgen, zelfs in opeenvolgende jaren.

De cursus is ook zeer geschikt als een gedegen aanvulling op/uitbreiding van de vele kortere introductie-/ omschakelingscursussen die in bijna alle regio’s worden gegeven. Ook gevorderde reguliere imkers en bijenteeltdocenten doen regelmatig met de cursus mee. Zeven docenten verzorgen in 2021 deze uitgebreide cursus.
In totaal zijn er een 7-tal zaterdagbijeenkomsten met theorie- en praktijkmodules die het bijenseizoen volgen. De cursus loopt van 27 maart tot en met 11 september 2021
De eerste cursusdag is dus zaterdag 27 maart 2021.
Het programma van 2021 vind je hier: 2021 Cursus Bijenteelt beginners Renkum 27 maart
Opgeven voor de cursus in 2021 zie programma hierboven.

Intensieve gevorderdencursus als lang weekend in het najaar
De cursus wordt gegeven van vrijdagavond t/m zondag middag in het najaar 2021 bij voldoende aanmeldingen te Renkum.

De opzet van de gevorderdencursus is zowel de cursisten als de docenten in 2015 en 2019 heel goed bevallen. Een zeer intens dynamisch imkergebeuren op drie aaneengesloten theoriedagen en –avonden, waarin een blok praktijk is opgenomen. Het is niet alleen luisteren, het is vooral deelnemen. En de gesprekken gaan door tijdens lunch, diner, de avond en voor wie wil tot diep in de nacht.

De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de betaling. De toelatingseis is: dat men tenminste 3 jaar met meer dan 1 volk bijenervaring heeft en dat er een basale kennis van antroposofie is, bijvoorbeeld zoals die in de beginnerscursus wordt besproken.

Bekijk het volledige programma uit 2019: 2019 Cursus gevorderden BDimkers

Opgeven als geïnteresseerde bij cursus gevorderden

BD-imker-docentencursus te Renkum
Je kunt je opgeven als geïnteresseerde bij BD-imkerdocentenopleiding. Bij voldoende belangstelling start de cursus.
Voorwaarde is dat je minimaal 3 jaar imkert naar het wezen van de honingbij en op de hoogte bent van de informatie die bij de landelijke BD-imkercursus te Renkum wordt aangeboden.

Overige basiscursussen BD-imkeren

Wittelte (Drenthe)

Introductie- en omschakel cursus Bijenteelt 2021 op Bio-Dynamische Grondslag in Noord Nederland te Wittelte.
In deze cursus op biologisch dynamische grondslag staat het wezen van het bijenvolk centraal. Met de verworven inzichten leer je praktisch werken met en in de bijenvolken. In verband met de maatregelen rond Covid-19 zal het programma eventueel opgedeeld worden in een live en online deel.

Voor meer informatie over deze cursus: cursus Wittelte, of telefonisch bij coördinator Gabe Bosma, tel 06 40 70 87 84. Heb je (nog) vragen dan kan dat ook bij Gabe of via de mail bd.imkers.noordnederland@gmail.com

Middenbeemster (Noord-Holland)
In Middenbeemster worden er in de wintermaanden een theoriecursus gegeven en in de zomermaanden een praktijkcursus.

Zie ook dit filmpje op YouTube
Informatie en aanmelden via Praktijkcursus-Middenbeemster-2021
of via de telefoon: 06 15024376

Den Haag (Zuid-Holland) 
Kim van den Berg geeft al vele jaren de cursus BD-imkeren in Den Haag.
Het is één van de volwaardige cursussen BD-imkeren in Nederland geworden met 7 zaterdagen praktijk en theorie. Zie programma 2021.
Nadere informatie en aanmelden voor de wachtlijst van 2022 kan via kvdberg@wonnebald.nl

Schipluiden (Zuid-Holland)
BD-imkercursus georganiseerd door Honey Highway op de levende buitenplaats van Op Hodenpijl.
Deze cursus van 6 zaterdagen wordt gegeven door Jos Willemse en start op zaterdag 10 april.
Download hier de Brochure biodynamische imkercursus 2021.

Driebergen (Utrecht)
BD-imkercursus georganiseerd door de Kraaybeekerhof Academie waarin de vraag centraal staat: Wie is de Bij? en Wat voor een bijenhoeder wil ik zijn?
Deze cursus bestaat uit 6 zaterdag bijeenkomsten en wordt gegeven door Jos Willemse. Start op zaterdag 20 maart. Voor meer informatie zie de website van Kraaybeekerhof

Middelbeers (Noord-Brabant)
BD-imkercursus van 6 zaterdag bijeenkomsten waarin de vraag centraal staat: Wie is de Bij? en Wat voor een bijenhoeder wil ik zijn?
De cursus wordt gegeven door Jos Willemse en start op zaterdag 13 maart. Voor meer informatie zie de website van Kraaybeekerhof

Intense imker 1-daagse, Kraaybeekerhof Academie, Driebergen
Voor imkers (in wording) die interesse hebben in BD-imkeren en Antroposofie. Basiskennis over het bijenvolk en imkeren noodzakelijk. Deze cursusdag wordt gegeven door Jos Willemse en vindt plaats op zaterdag 6 maart. Voor meer informatie zie de website van Kraaybeekerhof

Overige Cursussen in 2021

Vlaanderen

De regio Vlaanderen organiseert jaarlijks een cursus bio-dynamisch imkeren. Deze gaat over 10 zaterdagen en bestaat zowel uit theorie- als praktijklessen. Door corona omstandigheden weten we nog niet wanneer de volgende cursus zal opstarten. Voor informatie kun je een e-mail sturen naar cursusvlaanderen.

Vergroot lettertype