Wat kan ik doen

 • Bijenplanten in de eigen omgeving

  Je kunt je omgeving (tuin, balkon, straat, dorp, stad) verrijken met planten, struiken, bomen waar de bijen iets aan hebben qua stuifmeel, nectar en propolis. Het land verarmt, vooral de monoculturen van – nog altijd – veel boeren zorgen voor bijenloze, insectenloze en vogelarme gebieden. Blijvende akkerranden en strokenteelt ingezaaid met drachtplanten zal veel goed doen voor de bijen, andere nuttige insecten, vogels enz. Een mooi overzicht van meer dan 600 drachtplanten en -bomen die in ons land voor kleur, geur, nectar en stuifmeel zorgen kun je bij ons bestellen. Van al deze planten staan bloeitijd, nectargehalte, stuifmeelgehalte, vaak de kleur van het stuifmeel etc. vermeld. Iets doen op jouw balkon of in jouw tuin/wijk/stad/regio? Lees meer hierover bij Bloeiend Landschap of Bijenplanten en -bloemen.

 • Biologische voeding

  Koop biologische of biologisch-dynamische producten uit eigen land en vooral de eigen streek! Door deze te kopen ontstaan bloemrijke gebieden, -akkers en -tuinderijen, waar de honingbijen, maar ook andere insecten weer bestaansrecht krijgen. Bovendien gebruiken biologisch en biologisch-dynamisch werkende boeren en tuinders geen kunstmest en giftige bestrijdingsmiddelen. Vele BD-boeren hebben zelf een bijenstal en dat aantal breidt zich uit. Een mooi initiatief hiervoor heeft Odin genomen.

 • Imker worden

  Je kunt imker worden. Er is een tekort aan jonge imkermannen en -vrouwen. De gemiddelde leeftijd in Nederland ligt nog altijd hoog, maar het aantal imkers neemt toe.
  Kijk onder het kopje activiteiten en geef je op voor de cursus of neem contact op met een van onze regiogroepen, zij kunnen je in contact brengen met een mogelijke bijenvader of -moeder in jouw omgeving.

 • Inspiratie en informatie over BD imkeren voor imkers

  Je bent al imker; als imker kun je je aansluiten bij de groeiende groep imkers die meer bijenvriendelijk willen (leren) imkeren. Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, maar je kunt zich ook aansluiten bij de ontmoetingen van imkers bij jou in de regio. Al zijn wij geen vereniging en heffen wij geen contributie, wij vragen alleen jouw betrokkenheid bij en/of inzet voor bijenvriendelijk – of beter, bijenwaardig – imkeren en dat is anders dan zoals we de afgelopen eeuw met bijen zijn omgegaan.

 • Donatie

  Tot slot: wij zijn afhankelijk van particuliere steun voor onze activiteiten met vrijwilligers. Wij heffen geen contributie, maar verzoeken de nieuwsbrieflezers en zij die onze manier van hoeden van de bijen aanspreekt om een jaarlijkse kleine bijdrage. Jouw 15 euro (of meer) per jaar komt goed terecht. Wij en daarmee de bijen zijn blij met jouw steun in de onze rug. Je kunt je gift doen via BD-Imkerwerkgroep Nederland IBAN: NL 38 TRIO 0320166090. Alvast hartelijk dank!