Cursussen & Lezingen

Het cursusseizoen loopt paralel met het bijenseizoen, namelijk vanaf medio maart tot en met september/oktober. Onderstaand de cursussen van het komend seizoen, ook als deze al gaande zijn.

U kunt zich bij de cursusleiders aanmelden voor de cursussen in 2020 of 2021.
Ook kunt u de agenda in de gaten houden voor ingelaste extra cursussen zoals introductiecursussen ‘biodynamisch imkeren’.
Met vragen over de cursussen kunt u ons bereiken via: cursus@bdimkers.nl

Nederland 2020

Uitgebreide basiscursus BD-imkeren in 2020 in Nederland te Renkum/Wageningen

Al bijna 30 jaar wordt de “cursus BD-imkeren” gegeven, ooit opgezet en inhoud gegeven door Sieb Fontein en Albert Muller. De cursus is geschikt voor beginners die vanuit het oogpunt vanuit “het wezen van de imme” willen imkeren. De cursus is nooit hetzelfde en er wordt veel informatie gegeven. Dit is een van de redenen waarom vele imkers de cursus meerdere keren willen volgen, zelfs in opeenvolgende jaren.

De cursus is ook zeer geschikt als een gedegen aanvulling op/uitbreiding van de vele kortere introductie-/ omschakelings-cursussen die in bijna alle regio’s worden gegeven. Ook gevorderde reguliere imkers en bijenteeltdocenten doen regelmatig met de cursus mee. Zeven docenten verzorgen in 2020 deze uitgebreide cursus.
In totaal zijn er een 7-tal zaterdagbijeenkomsten met theorie- en praktijkmodules die het bijenseizoen volgen. De cursus loopt van 28 maart tot en met 19 september 2020.
De eerste cursusdag is dus zaterdag 28 maart 2020.
Het programma van 2020 vind u hier: 2020 Cursus Bijenteelt beginners Renkum start 28 maart
Opgeven voor de cursus in 2020 kunt u bij Albert Muller.

Basiscursussen BDimkeren

Wittelte (Drente)
Deze cursus is bedoeld voor beginnende imkers die kort geleden zijn begonnen of willen beginnen. ​Maar imkers die geïnteresseerd zijn in ‘bijenwaardig imkeren’ of daar op over willen gaan zijn eveneens van harte welkom. ​De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel.

Cursusdata 1 april, 15 april, 22 april, 6 mei 20 mei, 10 juni, 1 juli, 2 sept.
Docent Albert Muller verzorgt inhoudelijk deze cursus.
Cursusplaats ​ :​ Wittelte.
Cursuskosten: De cursuskosten bedragen € 295,- (inclusief vegetarische soep, koffie/thee).

Meer informatie en opgave bij voorkeur via email: bd.imkers.noordnederland@gmail.com
eventueel telefonisch bij coördinator Gabe Bosma, tel 06 40 70 87 84.

Middenbeemster (Noord-Holland)
De cursus is bedoeld voor beginnende imkers. In zes lesbijeenkomsten met Albert Muller en Arnoud Sap zullen de cursisten leren werken met bijenvolken in een natuurbouwkast “de Einraumbeute”.

Cursusdata: vrijdag 27 maart, 24 april, 22 mei, 19 juni, 10 juli en 4 september
De kosten zijn €145,-
Cursusplaats: Breidablick, in Middenbeemster

Zie ook dit filmpje op YouTube
Informatie en aanmelden via het emailadres van ‘Zorg voor de Bij’: zorgvoordebij@gmail.com
of via de telefoon: 06 15024376

Zuid-Holland (Den Haag)
Kim van den Berg geeft al vele jaren de cursus BD-imkeren
Het is een van de volwaardige cursussen BD-imkeren in Nederland geworden met 7 zaterdagen praktijk en theorie.
Nadere informatie en aanmelden voor 2020 of al voor 2021 kan via kvdberg@wonnebald.nl

Zuid-Holland (Schipluiden)
BDimkercursus op de levende buitenplaats van Op Hodenpijl.
Stuur een email en de brochure wordt u toegestuurd!

Overige Cursussen in 2020

Intensieve ééndaagse biodynamisch imkeren voor imkers
29 februari en 27 november, in Driebergen
Verzorgd door Odin-imker Jos Willemse. Meer informatie hier.

Basiscursus biodynamisch imkeren
4 cursussen van februari tot juli, op 4 locaties.
Zes bijeenkomsten waarin praktijk en theorie, verzorgd door Odin-imker Jos Willemse.

Start 18 april: Honeyhighway, Schipluiden (bij Delft) voor informatie en aanmelden zie de website.
Start 25 april: Kraaybeekerhof, Driebergen, informatie en aanmelden zie de website.
Start 4 april: De Beersche Hoeve, Oostelbeers, voor informatie en aanmelden zie de website.
Start 22 februari: Warmonderhof, Dronten, (5 dagen) voor informatie en aanmelden zie de website.

Intensieve gevorderdencursus als lang weekend in het najaar
De cursus wordt gegeven van vrijdagavond t/m zondag middag in het najaar 2020 bij voldoende aanmeldingen te Renkum/Wageningen. Maar omdat we vorig jaar deze cursus gaven is het mogelijk dat deze opschuift naar 2021.

De opzet van de gevorderdencursus is zowel de cursisten als de docenten in 2015 en 2019 heel goed bevallen. Een zeer intens dynamisch imkergebeuren op drie aaneengesloten theoriedagen en –avonden, waarin een blok praktijk is opgenomen. Het is niet alleen luisteren, het is vooral deelnemen. En de gesprekken gaan door tijdens lunch, diner, de avond en voor wie wil tot diep in de nacht.

De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de betaling. De toelatingseis is: dat men tenminste 3 jaar met meer dan 1 volk bijenervaring heeft en dat er een basale kennis van antroposofie is, bijvoorbeeld zoals die in de beginnerscursus wordt besproken.

Bekijk het volledige programma en de inschrijvingsmogelijkheid uit 2019: 2019 Cursus gevorderden BDimkers

BDimker-docentencursus te Renkum/Wageningen
U kunt zich opgeven als geinteresseerde bij albert.muller@wxs.nl. Bij voldoende belangstelling start de cursus.
Voorwaarde is dat u minimaal 3 jaar imkert naar het wezen van de honingbij en op de hoogte bent van de informatie die bij de landelijke BDimkercursus te Wageningen/Renkum wordt aangeboden.

Vlaanderen 2020

De werkgroep bio-dynamisch imkeren Vlaanderen organiseert in samenwerking met Landwijzer de achtste cursus bio-dynamisch imkeren. De cursus is zowel voor beginnende als voor meer ervaren imkers de moeite waard. Docenten zijn Albert Muller, het boegbeeld in het bio-dynamisch imkeren in Nederland, en Lutgart Teuwen en Roger Wynants, die de opleiding tot meester-imker volgden.
Het accent van de cursus ligt op het wezen van de bij. Honingoogst is dan ook niet het primaire doel, bij-vriendelijk imkeren wel. De cursus is bedoeld voor mensen die overwegen om bijen te houden op een manier die past bij het wezen van de bij.

De cursus bestaat uit 11 zaterdagen. Na de cursus ben je in staat om een bijenvolk te begeleiden.

Alle aspecten en handelingen van het bijenhouden komen dus aan bod, zoals :
waarnemen aan het vlieggat – ontwikkeling van het bijenvolk – groei, voortplanting, zwermen – kenmerken van het bijenvolk – gedrag – drachtplanten – bijenziekten – het inwinteren – gebruik van bijenproducten (honing slingeren en propoliszalf maken, enz.).

De plaats, data en kosten zijn :
Theorie dagen: Centrum Molenmoes, in Wezemaal
15 februari, 29 februari, 28 maart, 10 oktober, 7 november en 12 december
Praktijk dagen: “Het Open Veld”, in Heverlee (Leuven)
25 april, 16 mei, 6 juni, 27 juni en 5 september
De cursus kost € 150. Tweede persoon uit een zelfde gezin kan deelnemen aan halve prijs.
Informatie en aanmeldingen liefst via e-mail: vlaamse-bd-imkers@hotmail.be

Of bel Dirk Cools: 0474 077 621 of Lutgart Teuwen: 0474 603 803
jaarlijkse cursus Bio-Dynamisch Imkeren nabij Leuven (Belgie).
Nadere curusinformatie voor Belgie via vlaamse-bd-imkers@hotmail.be

Nadere cursusinformatie voor Nederland via cursus@bdimkers.nl

Nadere curusinformatie voor Belgie via lutgartteuwen@hotmail.com