Nieuwe theoriecursus start 22 september

Eerste les: 22-9-2023 7 lessen Theorie bijencursus “Zorg voor de bij” In Middenbeemster Voor een ieder die zich wil bekwamen in het bijenhouden. Veel informatie, antwoord op al je vragen. Genieten van je (eigen) bijenvolk. Beleef! ruik de geur zie de activiteiten van je volk verklaar je waarneming Bijen houden volgens de natuur en aard […]

Gebrek aan biodiversiteit leidt tot voedselconcurrentie vliegende bestuivers

Op initiatief van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) gingen donderdag 23 februari afgevaardigden van de verschillende imkersverenigingen, bd-imkers, EIS/Naturalis, WUR-Environmental Research en bijen@WUR voor het eerst gezamenlijk in gesprek over het onderwerp ‘voedselconcurrentie tussen vliegende bestuivers’ en hoe hier in de praktijk mee om te gaan. De afgelopen jaren is de discussie over voedselconcurrentie tussen bestuivers […]

BD-imker-lerarenopleiding start dit najaar

De groei van de BD-imkerbeweging doet de noodzaak van meer cursusmogelijkheden voelen en daarbij het gebrek aan voldoende en goed opgeleide BD-imker-docenten. Dit is de reden van de opzet van de cursus BD-imker-docent. Er zijn meerdere BD-imkers, die met de ondersteuning van een cursus, graag hun enthousiasme voor de imme willen overdragen aan anderen. Deze […]

Zembla Reportage over CRISPR-Cas 13 april 2023

Zembla wijdt in de uitzending van 13 april aandacht aan dit onderwerp. De Europese Commissie bereidt op dit moment een herziening voor van de regels voor nieuwe veredelingstechnieken die er mogelijk toe leidt dat een relatief nieuwe techniek als CRISPR-Cas ook in de biologische landbouw ongemerkt zijn intrede kan doen. CRISPR-CAS denk je nu misschien, […]

Aziatische hoornaar in opmars

Aziatische hoornaar Deze invasieve exoot maakt sinds 2017 zijn opmars in Nederland. De soort maakt in de zomer enorme nesten met veel werksters en nageslacht. Eén nest consumeert ongeveer 11 kg insecten, wat overeenkomt met zo’n 100.000 beestjes, en brengt aan het einde van het seizoen tientallen tot honderden nieuwe koninginnen voort die volgend jaar […]

Landgoed Huis Sevenaer zoekt BD-imker

Binnenkort komt er een vacature beschikbaar voor een imker op Landgoed Huis Sevenaer te Zevenaar. Gezocht wordt een BD-imker woonachtig in Zevenaar of directe omgeving met enkele jaren ervaring, die hiervoor belangstelling heeft. Dat men in of in de buurt woont van Zevenaar is wel een voorwaarde vanwege o.a. de veelvuldige zwermcontroles in mei, juni […]

Zorgboerderij en kinderboerderij in Houten zoekt BD imker

Imker en bijenvolk gezocht voor een locatie in Houten (Utrecht) Wij zijn een zorgboerderij en tevens een kinderboerderij. Het lijkt ons leuk om een plek vrij te maken voor bijen, maar wij hebben zelf de kennis niet in huis, en de tijd niet, om te imkeren. Wij zoeken daarom een imker die nog een plek […]