BD-imker-lerarenopleiding start dit najaar

De groei van de BD-imkerbeweging doet de noodzaak van meer cursusmogelijkheden voelen en daarbij het gebrek aan voldoende en goed opgeleide BD-imker-docenten.
Dit is de reden van de opzet van de cursus BD-imker-docent.
Er zijn meerdere BD-imkers, die met de ondersteuning van een cursus, graag hun enthousiasme voor de imme willen overdragen aan anderen.

Deze cursus werd in 2013 voor de eerste keer gegeven en het is de hoogste tijd voor een nieuwe editie.

De data zijn bekend, de opzet en cursusgevers zijn ingeroosterd én er zijn nog plaatsen voor BD-docenten in opleiding. Niemand wordt op voorhand uitgesloten.
Wel zullen de volgende punten aan bod komen

  1. Onderschrijven van de uitgangspunten van het BD-imkeren
  2. Enkele jaren betrokken en praktisch imkeren vanuit deze uitgangspunten
  3. Affiniteit met de levensbeschouwelijke achtergrond
    (antroposofie is geen geloof)
  4. Het gevolgd hebben van de landelijke BD-imkercursus
  5. Gemotiveerde uitzonderingen bevestigen de bovenstaande regels
  6. Bereidheid tot zelfstudie

De cursus zal worden afgerond met een gesprek tussen deelnemer en docenten waarbij de gebleken geschiktheid om BD-imkercursussen te geven wordt doorgesproken. Indien consensus over de geschiktheid bestaat, wordtde deelnemer opgenomen in de lijst van ‘aanbevolen BD-imkerdocenten’ die op de website geplaatst wordt.

Data:
2023: 4 nov, 18 nov,
2024: 13 jan, 27 jan, 10 feb, 2mrt, 16mrt, 21 sep, 5 okt, 26 okt, 9 nov, 23 nov,
2025: reservedata 1 jan, 25 jan, 8 feb, 1mrt.

Kosten € 650,- (ook mogelijk dit in delen te voldoen) op NL 38 TRIO 0320 166 090 t.n.v. BD-imkers Onder vermelding van de naam en ‘BD-imker lerarenopleiding’.

Opgave en verdere informatie: albert.bijenraat-d@outlook.com

21 oktober 2023 Introductiedag BD-imker-lerarenopleiding
Renkum 9.30 -17.00 uur
Om de cursus goed af te stemmen op de cursisten is het zinvol om een introductiedag te houden. De introductiedag is dus bedoeld voor serieuze gegadigden van de cursus. De opzet van de dag is elkaar ontmoeten, het bespreken van de verwachtingen van zowel docenten als (mogelijke) deelnemers en ideeën uitwisseling.

Doel van deze dag is dat de deelnemers weten wat zij kunnen verwachten.
De cursusleiders zullen op basis van deze bijeenkomst het uiteindelijke programma ook beter op de deelnemers kunnen afstemmen.

Deelname aan deze dag is € 25,- (zonder lunch) en € 35,- (met lunch, soep en broodjes) vooraf te voldoen op bankrekening: NL 38 TRIO 0320 166 090 t.n.v. BD-imkers Onder vermelding van de naam en ‘introductiedag leraar’.

Stuur ook een mailtje aan albert.bijenraat-d@outlook.com