Arnhem e.o.

De achterkant van selectie en democratie bij honingbijen.

Donderdagavond 1 februari 2024

Imkers, koninginnentelers en andere bijen-liefhebbers zijn van harte uitgenodigd:

Jacques van Alphen zal ons meenemen in zijn visie op hoe de honingbijen gebaat zijn bij een zo groot mogelijke genetische diversiteit. Lees meer over zijn visie
Als we het welzijn en toekomstbestendigheid en het belang van de honingbijen voorop stellen, wat betekenen de verschillende bedrijfsmethoden, rassen en koninginnenteelt dan voor de bijen?
Na de inleiding door Jacques van Alphen is er ruimte voor het stellen van vragen en gaan we met elkaar verkennen wat de betekenis is van het verhaal van Jacques van Alphen voor jou en andere deelnemers. We nemen daarin mee hoe bijen democratisch afstemmen Lees meer over bijendemocratie

Lokatie: Filmhuis Oosterbeek,  adres:  Weverstraat 85, 6862 DL Oosterbeek
parkeren langs de weg of op de grote parkeerplaats  voor het gemeentehuis aan de Utrechtseweg.

Inloop 19.00 uur
Aanvang 19.30 uur.
Afsluiting rond 22:00 uur
Entree € 10.00 (consumpties voor eigen rekening)
Aanmeldingen graag vóór 21 januari via kijkopdebij@gmail.com

Algemeen

Met” Kijk op de Bij” is er een aanspreekpunt in de regio Arnhem e.o..

Een contactpunt voor bijenliefhebbers en imkers die de bijen en hun samenzijn als volk beter willen leren kennen, maar ook hun natuurlijke verbinding met de directe omgeving en de imker.

Wat schenken de bijen ons nog meer dan was, propolis, stuifmeel en honing?

Deze winter lezen we in het boek  ”De Bijen”  van Rudolf Steiner  met een  leesgroep, maandelijks op maandagavond in Arnhem.
Afgelopen winter 2022-2023 hebben we gewerkt aan het boek van Lorentzen.

Ook worden er een paar keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd  om eigen ervaringen uit te wisselen, meestal bij de verschillende deelnemende imkers op hun bijenstand. Om elkaar te ontmoeten, en van elkaar te leren.  Om te beleven hoe iedere imker met zijn bijen en biotoop een uniek eenheid vormt. Om elkaar waar nodig in de praktijk te begeleiden.

In het zwermseizoen is er een zwermlijst waar vraag en aanbod bij elkaar kunnen komen.

Bijeenkomsten waar zeker ook niet BD imkers welkom zijn omdat we van elkaar kunnen leren.

Meldt u aan als u graag op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten en bericht via de mail wilt ontvangen.

Contact personen zijn

Pieter van Gurp en Mieke  Hamel

Mailadres : kijkopdebij@gmail.com