Noord-Limburg / Brabant / Zeeland

De regio komt jaarlijks een of meerdere keren bijeen.
Aanmelding en nadere informatie via Jan Goossens.