Wettelijke verplichting om Varroa bestrijding te melden

Hoewel niet bestrijden van Varroa goed mogelijk is, kan het zijn dat iemand toch mierenzuur of oxaalzuur gebruikt. Aangezien de bijen tegenwoordig vallen onder het GLB ( gemeenschappelijk landbouwbeleid is er de wettelijke is verplichting om dat te registreren. Je vindt hier de richtlijn  hoe te handelen.