Jarenlang zwermen

Na het jarenlang laten zwermen van de bijen is er iets nieuws opgetreden wat opmerkelijk is. Nadat een zwerm geschept is, zijn er altijd wat bijen die later weer op de plek terugkomen waar de zwerm hing. Dit trosje lost meestal snel op. De bijen vliegen namelijk terug naar de kast of korf waar ze uit afkomstig zijn. Maar de laatste tijd is dat bij mij anders; de bijen vliegen niet meer terug. Het trosje blijft nog dagenlang hangen en lost zich maar heel geleidelijk op.

Het achterliggende idee is dat door het jarenlang laten zwermen, deze zwermen zo’n duidelijke eenheid zijn, dat de bijen die daar deel van uitmaken alleen bij deze eenheid horen en door het zwermen werkelijk los zijn geraakt van hun achtergrond, de kast of korf van waaruit ze afkomstig waren. Ze kunnen niet meer terug.

Dit is volgens mij een stap voorwaarts in de richting van het realiseren van sterke vitale volken die een werkelijke eenheid vormen.

bron Wim van Grasstek