Aziatische hoornaar in opmars

Aziatische hoornaar

Deze invasieve exoot maakt sinds 2017 zijn opmars in Nederland. De soort maakt in de zomer enorme nesten met veel werksters en nageslacht. Eén nest consumeert ongeveer 11 kg insecten, wat overeenkomt met zo’n 100.000 beestjes, en brengt aan het einde van het seizoen tientallen tot honderden nieuwe koninginnen voort die volgend jaar een eigen nest kunnen stichten. Uit waarnemingen blijkt dat de soort vanuit het zuiden van Nederland snel oprukt richting het noorden van Nederland. De soort heeft zich nog niet gevestigd, maar zonder bestrijding zal dat binnen enkele jaren wel zo zijn. Gezien de eetlust en voortplantingsvermogen van dit insect, zal dat een bedreiging zijn voor de fruitteelt en de biodiversiteit.

Imkerverenigingen constateren bij diverse provinciale overheden een gebrek aan urgentie en kennis omtrent de opmars van dit insect. Vanuit het Imkersoverleg, de samenwerkende Nederlandse imkersverenigingen, is deze week de Taskforce Aziatische hoornaar van start gegaan. Doel is gecoördineerde bestrijding, op heel korte termijn, door vroegtijdige afvanging verspreid in het land. Daarvoor worden vangkooitjes ingezet, deze worden door de NBV verspreid in de Zuidelijke provincies. De vangkooitjes zijn ook te koop via het Vlaams Bijeninstituut.

Jonge koninginnen ontwaken in het voorjaar en gaan op zoek naar voedsel. Dit is het moment om ze af te vangen met lokkooitjes, voordat zij paren en een nest gaan bouwen. De nesten zijn moeilijk te vinden en lastig te bestrijden. Zodra een invasieve exoot zich definitief hier gevestigd heeft, zijn de provinciale overheden niet meer verplicht deze te bestrijden.

De koninginnen van Aziatische hoornaar kunnen tot 30 millimeter lang worden, de werksters tot 20 mm en de mannetjes tot 25 mm. Ze zijn iets kleiner dan de Europese hoornaar of paardenwesp. Bij de Aziatische hoornaar zijn de uiteinden van de poten geel gekleurd. Het borststuk is niet bruin, maar zwart van kleur.