Bijen en vormkrachten

Door krachten worden zaken bij elkaar gehouden. Bijvoorbeeld: De zwaartekracht zorgt er voor dat de aarde bij elkaar blijft en kristallisatiekrachten zorgen er voor dat atomen samen een vaste stof worden. Trek en duwkrachten zorgen dat een bouwwerk blijft staan of een brug blijft liggen.

Vandaaruit kunnen we naar het begrip levenskrachten kijken. Dat zijn dan de krachten die er voor zorgen dat levensprocessen in samenhang functioneren. Die levenskrachten kunnen echter niet vrij in de ruimte bestaan. Zij hebben een organisme nodig, waarbinnen ze kunnen functioneren.

Lees meer

Bijen als opruimers in de natuur

Rudolf Steiner heeft mij op het idee gebracht om er zo eens naar te kijken. Doordat hij de regenwormen opruimers noemt van overtollige etherkrachten. Waarom zouden de bijen dan niet opruimers kunnen zijn van overtollige astrale krachten? En jawel er zit iets in.

Wanneer je goed kijkt naar het gedrag van de bijen, dan valt op dat ze ogenschijnlijk zeer effectief omgaan met hun haalgedrag. Dat betreft hoofdzakelijk hun haalgedrag van nectar, veel minder van stuifmeel of water. Ze vliegen pas dan massaal, wanneer er ook massaal nectar te vinden is.

Lees meer

Bijen Bouwen

Door steeds meer over bijen te weten te komen, bouwen wij zelf een steeds gecompliceerdere voorstelling in ons denken op van een imme oftewel een bijenvolk als één wezen. Deze keer wilde ik de aandacht vestigen op de imme als een dier dat eigenlijk binnenstebuiten zit. De imme bouwt van buiten wat mensen en dieren van binnen opbouwen.

Van de minerale wereld kunnen we zeggen dat de krachten die in het mineraal heersen hier op aarde onderzocht kunnen worden. Dit soort onderzoek sluit aan bij de materialistische wetenschappelijke methoden.

Lees meer

Bijen in de lente

Het is mooi weer. Het is tijd om weer eens bij de bijen te gaan kijken.
Deze winter was het erger dan normaal. Ik ben nauwelijks bij de bijen wezen kijken. Dat kwam omdat ik het druk had en dat kwam ook doordat ik steeds minder de neiging heb om sturend, organiserend naar de bijen op te treden. Dat wil zeggen dat de bijen in september worden ingewinterd en dat ik vervolgens pas weer ga kijken in het voorjaar, wanneer het mooi weer is. Mooi weer wil dan zeggen dat de zon schijnt en dat het minimaal 160 C is. Dan zullen de bijen weer vliegen en dan kan ik zien hoe ze de winter zijn doorgekomen.

Lees meer